Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Solicitare informații de interes public

Legislație:

 

Formulare de solicitare a informațiilor de interes public în baza legii 544 / 2001:


Informarea publică directă a persoanelor se face din oficiu sau la cerere conform legii 544 / 2001 privind liberul acces la informaţii de intres public. Modalitatea minimă de realizare a informării publice directe din oficiu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale este afişarea şi consultarea informaţiilor de interes public în cadrul unor puncte de informare-documentare, amenajate în spaţii special destinate acestui scop.

Informaţiile de interes public ce se comunică din oficiu la nivelul Ministerului Apărării Naţionale sunt:

 1. a) actele normative care îi reglementează organizarea şi funcţionarea;
 2. b) structura organizatorică de principiu, atribuţiile, programul de funcţionare, programul de audienţe al conducerii;
 3. c) numele şi prenumele persoanelor din conducere şi ale responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. d) denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. e) informaţiile referitoare la planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea forţelor, activităţilor şi resurselor în Ministerului Apărării Naţionale, bugetul şi bilanţul contabil centralizat al Ministerului Apărării Naţionale;
 6. f) programele şi strategiile proprii;
 7. g) lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. i) modalităţile de contestare a deciziei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public

 

Informaţiile exceptate de la liberul acces al persoanelor sunt cele stabilite prin reglementările legale în vigoare. Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă în Ministerului Apărării Naţionale difuzează informaţii de interes public şi la cererea persoanelor fizice/juridice, române sau străine.

 

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Structurile deţinătoare de informaţii de interes public de la diferite eşaloane ale armatei au următoarele responsabilităţi:

 1. a) primesc solicitarea de la structurile de informare publică;
 2. b) caută şi identifică informaţia solicitată;
 3. c) analizează, în funcţie de dificultatea, complexitatea şi volumul lucrărilor documentare, dacă informaţia solicitată este rezolvabilă în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la data primirii cererii;
 4. d) formulează şi trimit răspunsul la compartimentul de relaţii publice, împreună cu informaţia de interes public solicitată sau cu motivaţia refuzului.

 

În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele Ministerului Apărării Naţionale, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă informează solicitantul, în termen de 5 zile, despre aceasta şi îl îndrumă către instituţiile sau autorităţile competente.

PROGRAM DE AUDIENŢE:
Comandant: în zilele de luni, între orele 14.00 şi 15.30. Înscrieri până vineri, ora 12.00.

Locțiitorul comandantului: în zilele de joi, între orele 14:00 și 15:30. Înscrierile până miercuri, ora 12:00.

NOTĂ: Înscrierea în audienţă se face cu cel puţin o zi înainte, prin ofițerul responsabil cu informarea şi relaţiile publice, la numărul de telefon 0769 215 932.

Relaţii Publice și Promovare Imagine  (Audienţe, petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri):
Persoană de contact: sublocotenent Laura Bașturea.
Telefon – 0769 215 932 / Fax – 0238/710 776
Email – [email protected]