Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Secţia management educaţional

Secţia management educaţional

 

Secţia management educaţional este structura Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, subordonată şefului instrucţiei şi educaţiei, care asigură coordonarea unitară a procesului de învăţământ pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planurile de învăţământ.

Principalele activităţi şi responsabilităţi ale secției sunt:

  • organizează, planifică, îndrumă, controlează, evaluează şi ţine evidenţa activităţilor didactice;
  • elaborează toate documentele de planificare, organizare, desfăşurare, conducere şi control a activităţilor de învăţământ;
  • coordonează pregătirea de specialitate a personalului didactic în casa corpului didactic şi asigură condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru definitivarea în învăţământ a personalului didactic sau obţinerea gradelor didactice de către acesta, potrivit normelor legale;
  • organizează schimburi de experienţă între structurile didactice interne şi cu alte instituţii similare;
  • urmăreşte şi controlează desfăşurarea procesului de învăţământ;
  • organizează concursurile de admitere în şcoală şi examenul de certificare a calificării profesionale
  • gestionează completarea, eliberarea, reconstituirea, anularea, modificarea şi rectificarea documentelor de evidenţă şcolară şi a actelor de studii.