Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Catedra instruire militară de bază

imb-smmmsfa

1. MISIUNEA

– organizează, conduce, controlează şi evaluează activităţile didactice pentru pregătirea militară iniţială a elevilor şi formarea deprinderilor de conducători de structuri militare mici.

2. DISCIPLINE

2.1 ANUL I

PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ ŞI TACTICĂ

1. CURSUL RECRUT

Cunoştinţe generale despre serviciul militar

Instrucţie de front, tactică generală, instrucţia armelor

Noţiuni de stat major

Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie

2. CURSUL LEADERSHIP

Conducerea grupurilor mici

Managementul relaţiilor profesionale

Exerciţii practic-aplicative

3. INFORMAŢII PENTRU APĂRARE

2.2 ANUL I şi II

PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ ŞI TACTICĂ

1. EDUCAŢIE FIZICĂ MILITARĂ

2. REGULAMENTE MILITARE GENERALE PREGĂTIRE FUNDAMENTALĂ POSTLICEALĂ

1. Limba engleză, terminologie militară generală şi de specialitate

PREGĂTIRE DE PROFIL ŞI SPECIALITATE

2. Cunoaşterea şi conducerea autovehiculelor militare

Catedra instruire militară de bază este structura didactică a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” care planifică, organizează şi desfăşoară activităţi didactice la disciplinele de profil, de regulă în aria pregătirii militare generale şi tacticii, prevăzute în planurile de învăţământ şi programele analitice, precum şi alte activităţi specifice altor domenii de activitate stabilite la nivelul şcolii, precum:

  • Managementul procesului de învăţământ la discipline din domeniile „Pregătire militară generală şi tactică” (modulele „Pregătire militară generală” şi „Pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă”), „Pregătire fundamentală postliceală” şi „Pregătire postliceală specifică armelor”;
  • Managementul şcolii de conducători auto care asigură obţinerea de către elevi a permisului de conducere categoria B şi C;
  • Dezvoltarea şi modernizarea logisticii didactice a catedrei;
  • Perfecţionarea pregătirii personale, metodice şi de specialitate a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din cadrul catedrei.

Prin disciplinele desfăşurate de personalul didactic al catedrei, se asigură competenţele necesare viitorilor maiştri militari şi subofiţeri ca şi luptători, conducători de structuri militare şi specialişti militari.

Disciplina  „Limba  Engleză”, din cadrul trunchiului de discipline „Pregătire fundamentală postliceală”  are ca scop familiarizarea absolventului de şcoală postliceală cu lexicul şi structurile gramaticale ale limbii engleze, oferindu-i posibilitatea de a înţelege şi a reacţiona adecvat la mesaje cuprinzând informaţii cotidiene, precizări referitoare la date, timp, localizare. Se are în vedere şi o bună pregătire teoretică tehnică, ce îi va permite absolventului de şcoală militară o exploatare optimă a tehnicii din dotarea forţelor armate române şi a aliaţilor.