Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Catedra tehnică de artilerie și rachete sol-aer

Catedra tehnică de artilerie și rachete sol-aer

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, prin Catedra tehnică de artilerie și rachete sol-aer, asigură formarea şi pregătirea profesională a  maiştrilor militari şi subofiţerilor necesari Ministerului Apărării Naţionale, luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare şi ca specialişti, experţi în operarea şi mentenanţa sistemelor, echipamentelor din dotarea rachetelor şi artileriei antiaeriene.

Programele şcolare vizează formarea competenţelor de specialişti în armă, de luptători şi conducători de organizaţii militare mici, capacitatea de adaptare la schimbările tehnologice şi cerinţele presupuse de calitatea de membru NATO a Armatei României, având la bază Modelul absolventului şi standardele de  pregătire profesională naţionale pentru calificările profesionale acreditate, asigurând o repartiţie judicioasă a orelor pe forme de organizare: cursuri 30%;  laboratoare tehnologice şi şedinţe practice 60%, evaluări 10%.

Catedra tehnică de artilerie și rachete sol-aer este structura didactică a şcolii care organizează, conduce, controlează şi evaluează activităţi didactice pentru pregătirea de specialitate, asigurând formarea competenţelor de bază în pregătirea de specialitate a maiştrilor militari şi subofiţerilor în arma rachete și artilerie antiaeriană.

De pregătirea viitorilor maiştri militari şi subofiţeri ai Forţelor Aeriene, în specialităţile militare specifice catedrei tehnice de artilerie și rachete sol-aer, se ocupă o echipă de instructori militari foarte bine pregătită,  formată din ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de rachete și artilerie antiaeriană, cu o vastă experienţă în domeniul militar și cu o activitate îndelungată în unitățile operaționale de armă ale Forțelor Aeriene.

Catedra este organizată pe comisii metodice astfel: o comisie de Bazele construcţiei şi funcţionării tehnicii de artilerie şi rachete sol-aer, o comisie de Rachete sol-aer şi o comisie de Artilerie Antiaeriană. Activităţile didactice în cadrul catedrei se desfăşoară în trei laboratoare utilate cu tehnică de artilerie şi rachete antiaeriene, piese secţionate, machete, scheme şi planşe. Deasemenea, catedra are în dotare un laborator mobil de artilerie şi rachete antiaeriene.

Dintre disciplinele studiate în cadrul Catedrei tehnice de artilerie și rachete sol-aer amintim: Bazele construcţiei şi funcţionării complexelor de rachete şi artilerie antiaeriană, Sisteme de artilerie antiaeriană, Dispozitive optice folosite în apărarea antiaeriană, Sisteme de emisie-recepţie, Sisteme de calcul, Sisteme de indicare dirijare, Sisteme de lansare, Sistemul de rachete sol-aer HAWK, Tactică şi proceduri, Construcţia şi funcţionarea rachetelor sol-aer, Operarea tehnicii sistemelor de rachete sol-aer, Mentenanţa tehnicii sistemelor de rachete sol-aer, Cunoştinţe de bază despre celelalte specialităţi.

La finalul perioadei de studii, absolvenţii în arma rachete și artilerie antiaeriană ai Şcolii Militare de Maiştri Militari și Subofițeri a Forţelor Aeriene:

  • au deprinderile necesare în operarea tehnicii specifice de rachete şi artilerie antiaeriană, în conformitate cu instrucţiunile, normele şi procedurile în vigoare, cu respectarea strict a normelor de securitate în muncă;
  • cunosc caracteristicile tehnico-tactice şi au aptitudini practice de operare a tehnicii de rachete şi artilerie antiaeriană, de analiză privind funcţionarea sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană şi remedierea deranjamentelor simple;
  • aplică procedurile de operare ale sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană;
  • sunt în măsură să execute lucrările de întreţinere specifice tehnicii de rachete şi artilerie antiaeriană;
  • sunt în măsură să completeze şi să monitorizeze evidenţa consumului de resurse pentru agregatele, instalaţiile şi echipamentele la tehnica de rachete şi artilerie antiaeriană, în documentaţia tehnică;

Deasemenea, sunt înaintaţi la gradul de maistru militar clasa a V-a sau sergent, primesc brevet de maistru militar sau sergent şi certificat de competenţe profesionale, maistru electronist sau technician electronist, document care permite echivalarea specialităţii din mediul militar, în mediul civil.