Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Logistică didactică

Resurse materiale pentru activități

Managementul promovat la nivelul instituției noastre vizează constant îndeplinirea obiectivelor propuse în sfera îmbunătățirii și modernizării logisticii didactice avându-se în permanență în vedere adaptarea bazei logistice la conținutul programelor analitice.

Baza didactică de învățământ existentă permite asigurarea unui  caracter practic aplicativ pentru disciplinele predate. Spaţiile şcolare sunt dotate potrivit normativelor în vigoare ţinându-se cont de numărul elevilor/cursanţilor.

În spaţiile şcolare sunt asigurate dotări conform normativelor, fiecare sală având mobilier adecvat. În cabinete există echipamente şi materiale care susţin specificul formării pentru fiecare dintre calificări. Organizarea claselor are  la bază numărul maxim de elevi, acestea fiind dotate conform standardelor actuale. Sălile de clasă se pot  amenaja ca număr de locuri, în raport cu efectivele de elevi. În laboratoare, cabinete, ateliere sunt  asigurate condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor pe grupe de studiu.

Toate spaţiile şcolare sunt semnalizate corespunzător, fiecare compartiment, precum şi sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele, atelierele putând fi uşor  identificate.

Spaţiile şcolare sunt  utilizate în concordanţă cu destinaţia acestora,potrivit planificărilor formaţiunilor de studiu, orarului şi programului  afişat.

Spaţiile administrative sunt organizate şi dotate corespunzător tipului de activitate: mobilier adecvat, dulapuri pentru documente, fişete, calculatoare, imprimante, mijloace de comunicare (fax, telefon), posibilitatea de acces la INTERNET.

Școala dispune de următoarele facilități:

 • 27 de laboratoare;
 • șase săli de clasă;
 • amfiteatru;
 • sală de sport multifuncțională;
 • hangar pentru avioane;
 • două biblioteci: tehnică și beletristică, cu un fond de carte de peste 30.000 de volume;
 • atelier școală;
 • complex întreținere și exploatare aeronave;
 • complex rachete sol-aer și artilerie antiaeriană;
 • poligon redus de tragere;
 • poligon pentru cursuri leadership;
 • cazarea se face în dormitoare de 6-8 paturi pentru băieți și în apartamente cu 2-3 paturi pentru fete;
 • hrănirea este externalizată, prin firma de catering se servesc 3 mese și o gustare pe zi;
 • asistență medicală este permanentă, prin cabinetul medical propriu.