Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Catedra tehnică de aviație

Catedra tehnică de aviaţie

Misiunea catedrei o reprezintă formarea maiştrilor militari specialişti în întreţinerea şi exploatarea tehnicii de aviaţie disponibile atât în structurile Forţelor Aeriene, Forţelor Navale şi Forţelor Terestre din M.Ap.N. cât şi în structurile celorlalte categorii de instituţii din Sistemul Naţional de Apărare: M.A.I.

Din punct de vedere al nivelului de învăţământ sau calificărilor profesionale, catedra tehnică de aviaţie derulează două programe de formare a maiştrilor militari prin studii postliceale, acreditate de ministerul educaţiei naţionale,  structurate pe două domenii astfel:

– Domeniul mecanic, specializarea maistru mecanic pentru specialităţile militare Aeronave şi motoare de aviaţie şi Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare.

– Domeniul electric, specializarea maistru electronist, pentru specialităţile Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie şi Radioelectronică de bord de aviaţie.

Personalul didactic ce încadrează această catedră are un nivel înalt de calificare şi experienţă în unităţi operaţionale, cu pregătire psihopedagogică prin cursuri şi convocări metodice de specialitate, completat cu instructori asociaţi din personalul tehnico ingineresc din structurile Forţelor Aeriene Române.

Pentru a îndeplini obiectivele didactice încredinţate catedra este structurată pe patru comisii didactice corespunzătoare specialităţilor studiate:

  1. Aeronave și motoare de aviaţie – în cadrul acestei specialităţi, sunt formaţi tehnici în întreţinerea şi exploatarea structurii aeronavelor (fuzelaj, structura de rezistenţă, învelişul aeronavei), sistemelor funcţionale ale aeronavelor (sisteme de combustibil, sisteme hidraulice, sisteme de ungere şi sisteme pneumatice), sistemelor de tracţiune (motoare cu piston, motoare turboreactoare şi motoare turbopropulsoare), precum şi a instalaţiilor aferente acestora (instalaţii de combustibil, instalaţii de ungere şi sisteme adiţionale).
  2. Armament, muniţii de aviaţie, rachete și sisteme de lansare – în cadrul acestei specialităţi, sunt formaţi tehnici în întreţinerea şi exploatarea armamentului ce poate fi acroşat la bordul aeronavelor (bombe, rachete, lansatoare, tunuri, mitraliere de bord şi a muniţiei aferente), a sistemelor de salvare prin catapultare, a sistemelor de bruiaj pasiv (CHAFF / FLARE), precum şi a sistemelor pirotehnice din construcţia unor instalaţii funcţionale de la bordul aeronavelor.
  3. Radioelectronică de bord de aviaţie – în cadrul acestei specialităţi, sunt formaţi tehnici în întreţinerea şi exploatarea sistemelor de radiocomunicaţie, radionavigaţie şi radiolocaţie de labordul aeronavelor, precum şi a sistemelor de război electronic.
  4. Electromecanică şi automatizare de bord de aviaţie – în cadrul acestei specialităţi, sunt formaţi tehnici în întreţinerea şi exploatarea sistemelor electrice şi electronice de la bordul aeronavelor (surse de tensiune, sisteme de reglare a tensiunii de bord, sisteme de distribuţie şi comutaţie, sisteme de protecţie a reţelelor electrice de bord), sistemelor de cabină (indicatoare analogice, afişaje digitale, head – up displayuri, panouri de comandă), sistemelor computerizate şi a reţelelor de legătură (computere de bord, magistrale de date), sisteme automate de zbor (piloţi automaţi, fly by wire), precum şi circuitele electrice aferente sistemelor funcţionale ale aeronavei.

Managementul promovat la nivelul instituţional vizează constant îndeplinirea obiectivelor propuse în sfera îmbunătăţirii şi modernizării logisticii didactice avându-se în permanenţă în vedere ca obiectiv adaptarea bazei logistice la conţinutul programelor analitice, care sunt în continuuă schimbare, datorită procesului de înzestrare cu tehnică nouă.

După parcurgerea pregătirii instituţionalizate, elevii dobândesc competenţe profesionale generale ca cetăţean, educator, lider şi luptător dar şi specifice specialităţii militare pentru care s-a pregătit cum ar fi:

  • Cunoaşterea caracteristicilor tehnico-tactice ale aeronavelor din înzestrarea Forţelor Aeriene Române;
  • Dobândirea deprinderilor practice de lucru, la tehnica de aviaţie, conform manualelor tehnice şi de mentenanţă a aeronavelor din dotare, fiind în măsură să execute lucrări de mentenanţă după standardele implementate în acest domeniu.
  • Analizarea şi interpretarea schemelor bloc de funcţionare ale aparaturii şi instalaţiilor de pe aeronavă, fiind în măsură să întervină şi să organizeze locul de muncă pentru desfăşurarea unei activităţi de mentenanţă.
  • Utilizarea aplicaţiilor din pachetul Microsoft Office pentru elaborarea documentelor specifice şi dobândirea de cunoştinţe privind evidenţa, păstrarea, depozitarea, gestionarea şi mişcarea bunurilor materiale.
  • Dobândirea de competenţe lingvistice atât în domeniul general cât şi specific Forţelor Aeriene.

Pentru punerea în practică şi verificarea nivelului de pregătire, anual,  elevii fac stagii de practică în baze aeriene, îndrumaţi de instructorii şi personalul tehnico-ingineresc, aceştia au un prim contact cu tehnica operaţională văzând „pe viu” activităţile unui specialist  în Forţele Aeriene Române.