Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Catedra de radiolocație

Misiunea catedrei o reprezintă formarea maiştrilor militari și subofițerilor specialişti în întreţinerea şi exploatarea tehnicii de radiolocație disponibile atât în structurile forţelor aeriene şi forţelor terestre din Ministerul Apărării Naționale cât şi în structurile celorlalte categorii de instituţii din sistemul naţional de apărare.

Catedra de radiolocație este structura didactică a școlii care organizează, conduce, controlează și evaluează activități didactice pentru pregătirea de specialişti în întreţinerea şi exploatarea radarelor terestre analogice și digitale, în întrebuințarea radarelor în serviciul de luptă poliție aeriană, în supravegherea radar a întregului spațiu aerian, în întreținerea și repararea aparaturii electronice și în construcția și tehnologia fabricării aparaturii electronice.

Principalele obiective ale catedrei sunt:

1)   formarea deprinderilor de întrebuințare în luptă a tehnicii din dotare;

2)   formarea deprinderilor de utilizare a aparaturii și de verificare și reglare a principalilor parametri ai acesteia;

3)   formarea deprinderilor de depistare si remediere a defectelor apărute la tehnica din dotare.

La finalul perioadei de studii, absolvenţii în radiolocație  ai Şcolii Militare de Maiştri Militari și Subofițeri a Forţelor Aeriene:

  • au deprinderile necesare în operarea tehnicii specifice de radiolocație și cunosc construcția și functionarea în detaliu a tehnicii si echipamentelor din dotare, în conformitate cu instrucţiunile, normele şi procedurile în vigoare, cu respectarea strict a normelor de securitate în muncă;
  • pot să descrie construcţia şi funcţionarea în detaliu (pe instalaţii / sisteme, scheme electrice), în ansamblu (interacţiunea sistemelor / instalaţiilor şi surselor primare de alimentare, scheme bloc) şi comparativ cu alte radare digitale şi analogice de aceeaşi gamă sau game diferite;
  • dezvoltă aptitudini practice de lucru la tehnica de radiolocaţie, coordonare bună a mişcărilor, spirit de observaţie, creativitate, putere de analiză şi capabilităţi de decizie în timp scurt privind funcţionarea sistemelor de radiolocaţie;
  • cunosc caracteristicile tehnico-tactice şi au aptitudini practice de operare a tehnicii de radiolocație, de analiză privind funcţionarea, principiile și modul de întrebuințare a tehnicii de radiolocație;
  • cunosc cauzele apariţiei fenomenelor electromagnetice, efectele lor în circuite electrice şi magnetice specifice radiolocaţiei şi interdependenţa dintre ele;
  • știu să prezinte principiile generale de construcţie şi funcţionare a aparaturii electronice, instalaţiilor / sistemelor şi aparatelor electrice / electronice utilizate în tehnica radar;
  • aplică regulile privitoare la transmiterea mesajelor despre situaţia aeriană
  • sunt în măsură să aplice procedurile de operare, întreţinere şi mentenanţă, diagnosticare şi depanare a defectelor radar;
  • au noțiunile știintifice fundamentale și de cultură generală de nivel postliceal specifice profesiei, care îi pot permite reconversia profesională dacă optează pentru ieșirea din mediul militar, în mediul civil.