Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Ofertă educațională

Nu stii catre ce profesie sa te orientezi? Nu stii încotro sa te îndrepti ? Noi venim în sprijinul tau si-ti propunem optiunea: ALEGE O CARIERA ÎN FORTELE AERIENE.

          De ce sa alegi FORTELE AERIENE când în fata ta se deschid  si alte drumuri, alte posibilitati? Pentru ca a intra în Armata Româna si în FORTELE AERIENE nu înseamna doar a-ti defini personalitatea, a te maturiza, a-ti întari trupul si spiritul, nu doar a-ti face datoria fata de patrie, ci înseamna o multitudine de oportunitati si posibilitati pe care ti le ofera profesia militara. Maistrii militari si subofiterii constituie categoria de personal militar care întruchipeaza luptatorul si specialistul militar, capabil sa conduca, sa exploateze sistemele  tehnice sau armamentul,  sa instruiasca si sa motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor ce îi revin.
În primul rând, ceea ce îsi doreste orice tânar aflat în momentul crucial al alegerii drumului în viata: educatie (gratuita!), o buna pregatire profesionala, apartenenta la o forta de elita,  un loc de munca, posibilitatea de afirmare si de construire a unei cariere, un trai decent, garantat de venitul sigur si de masurile de protectie sociala.

         oferta_clip_image004 FORTELE AERIENE  te provoaca la o întrecere permanenta cu tine si cu ceilalti, te mentine într-o forma fizica si psihica de invidiat, îti ofera un mediu de munca dinamic, organizat, competitiv si posibilitatea sa zbori.

Alegând pregatirea în scoala  noastra  poti încadra un post în FORTELE AERIENE sau în ansamblul structurilor specializate pentru misiuni de aparare aeriana  sau de alta factura din Fortele Terestre, Fortele Navale, MIRA si alte componente ale sistemului de securitate nationala.

          Experienta de viata si profesionala pe care o poti dobândi în FORTELE AERIENE, cu greu poate fi acumulata într-un alt domeniu. Si nu este data doar de provocarile traite în misiunile din tara si strainatate, de numeroasele ocazii de a calatori, de a vizita locuri noi si de a cunoaste noi culturi, dar si de numeroasele contacte umane, de viata în colectivitate si lucrul în echipa, de prieteniile noi si solide bazate pe camaraderie si solidaritate umana. Toate acestea duc aventura si ineditul în viata oricarui tânar dornic de a-si depasi limitele si de a trai viata din plin.

   Unde ai mai putea gasi atâtea argumente „pro” la un loc? Iar daca tot nu esti convins sau convinsa … uite înca unul … CARIERA ÎN FORTELE AERIENE este pentru tine deoarece, pur si simplu, …te prinde!

1.Niveluri de învatamânt/specializari/calificari profesionale acreditate: 

1.1. Doua programe de formare a maistrilor militari pe filiera directa, NIVEL 3 AVANSAT – acreditate de catre M.E.C.T.S.

oferta_clip_image008Detalii:

 • domeniul mecanic, specializarea maistru mecanic pentru maistri militari din arma Aviatie, specialitatile Aeronave si motoare de aviatie si Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de lansare si din arma Rachete si artilerie antiaeriana, specialitatea Artilerie antiaeriana;
 • domeniul electric, specializarea maistru electronist pentru maistri militari din arma Aviatie, specialitatileElectromecanica si automatizare de bord de aviatie si Radioelectronica de bord de aviatie, din arma Rachete si artilerie antiaeriana, specialitatea Rachete sol-aer si din arma Radiolocatie, specialitatea Radiolocatie;
 • forma de învatamânt: învatamânt de zi;
 • baza legala: Legea învatamântului nr. 84/1995, art.97; Legea 87/13.04.2006, art.40;
 • valabilitate: pâna la obtinerea reacreditarii conform Legii nr.87/13.04.2006.

1.2. Program de formare/calificare profesionala tehnician electronist Cod?3114.3.9, forma de învatamânt completare de studii subofiteri, învatamânt de zi, conform autorizatiei seria Bz nr 000236 din 05.11.2009 ;

Detalii:

– baza legala – O.G 129/31.08.200 privind formarea profesionala a adultilor.

1.3. La finalizarea studiilor, elevii şcolii noastre obţin:
Filiera directă     – Certificat de competente profesionale;
– Brevet de maistru militar;
– Brevet de subofiţer;
– Repartiţie pe funcţie,  conform armei şi
specialităţii militare absolvite;

oferta_clip_image006Candidaţii, după dobândirea calităţii de elev, încheie contracte cu Ministerul Apărării Naţionale/alţi beneficiari externi. Evoluţia ulterioară în carieră, pe o perioadă de aproximativ 25-30 ani, până la gradul de maistru militar principal (plutonier adjutant principal) este condiţionată de calitatea activităţii desfăşurate, precum şi de continua perfecţionare a cunoştinţelor şi deprinderilor militare generale şi de specialitate.

 

 

2. ARME ŞI SPECIALIZĂRI MILITARE
2.1. FILIERA DIRECTĂ – maiştri militari

ARMA: AVIAŢIE
SPECIALITATEA:

– AERONAVE ŞI MOTOARE DE AVIAŢIE – ARMAMENT, RACHETE, MUNIŢII DE AVIAŢIE ŞI SISTEME DE LANSARE
– ELECTROMECANICĂ ŞI  AUTOMATIZARE DE BORD DE AVIAŢIE
– RADIOELECTRONICĂ DE BORD DE AVIAŢIE

ARMA: RACHETE ŞI ARTILERIE ANTIAERIANĂ SPECIALITATEA:

– RACHETE ANTIAERIENE
– ARTILERIE ANTIAERIANĂ

ARMA: RADIOLOCAŢIE SPECIALITATEA:

-RADIOLOCAŢIE

2.2. FILIERA DIRECTĂ – subofiţeri
ARMA: AVIAŢIE

SPECIALITATEA: – Război electronic în aviaţie şi apărare antiaeriană

ARMA: RACHETE ŞI ARTILERIE ANTIAERIANĂ
SPECIALITATEA: – Rachete Antiaeriene

ARMA: RADIOLOCAŢIE
SPECIALITATEA: Radiolocaţie

3. Locul si rolul maistrilor militari si subofiterilor în Fortele Aeriene Române

 • Subofiterii si maistrii militari constituie o categorie de personal militar profesionalizat al Fortelor Aeriene, purtatoare a valorilor, traditiilor militare si mostenirii culturale a poporului român, care întruchipeaza luptatorul si specialistul militar, capabil sa conduca, sa instruiasca si sa motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor ce îi revin.
 • Subofiterii si maistri militari vor încadra functii de comanda de la baza ierarhiei militare – echipa, echipaj, piesa, statie, autostatie, post de lupta, grup, grupa si similare acestora, dupa caz.
 • Subofiterii si maistri militari sunt lideri capabili sa conduca prin exemplul personal, sa instruiasca subordonatii folosind experienta proprie, sa impuna si sa mentina standardele de pregatire si comportare, sa se îngrijeasca de subordonati, sa asigure mentenanta tehnicii militare din înzestrare si sa se adapteze la schimbarile specifice mediului militar si ale societatii, în ansamblu.
 • Prin misiunile ce li se încredinteaza, potentialul profesional si prin numarul lor, subofiterii si maistrii militari reprezinta:

 

“COLOANA VERTEBRALA A FORTELOR AERIENE”

4.Scoala noastra dispune de:

 

dispune14.1. Resurse umane

 •  Personal didactic cu nivel înalt de calificare si experienta in unitatile operationale cu pregatire psihopedagogica  (obtinute prin cursuri si convocari metodice, psihopedagogice si de specialitate), care printr-un efort continuu se mentine la nivelul cerintelor impuse de realizarea unui învatamânt modern si performant;
  •  Material curricular conceput conform „Metodologiei de elaborare, avizare si aprobare a standardelor de pregatire profesionala, a curricumului pentru învatamânt postliceal” care asigura tehnologii didactice si de evaluare moderne – planuri de învatamânt, programe analitice (avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului), ghiduri pentru lucrari practice, carti tehnice, culegere de scheme;
  • În cadrul procesului de învatamânt exista o preocupare deosebita pentru  compatibilizarea formarii elevilor si cursantilor cu formele si metodele specifice învatamântului din armatele statelor membre NATO si UE;
  • Cadrele didactice aplica metode interactive de predare si ale învatamântului centrat pe elev;

 

 • Prioritatea personalului didactic o reprezinta ridicarea calitatii managementului educational în scoala.
 • Personalul didactic a absolvit cursuri specifice în strainatate, la furnizorii de tehnica militara si scoli NATO.

4.2. Resurse materiale pentru activităţi curriculare şi extracurriculare

Managementul promovat la nivelul instituţiei noastre vizează constant îndeplinirea obiectivelor propuse în sfera îmbunătăţirii şi modernizării logisticii didactice avându-se în permanenţă în vedere ca obiectiv adaptarea bazei logistice la conţinutul programelor analitice.

Putem aprecia că baza didactică de învăţământ existentă permite asigurarea unui caracter practic – aplicativ pentru disciplinele predate.

4.3. Facilităţi puse la dispoziţie

– cazarea se face în dormitoare cu 6-8 paturi (pentru băieţi) şi apartamente cu camere de 2-3 paturi (pentru fete)

– hrănirea este externalizată, prin firmă; se servesc 3 mese şi o gustare/zi.

dispune2În permanenţă s-a urmărit şi realizat dezvoltarea fondului de carte, atât cel tehnic şi de specialitate, cât şi cel beletristic, fond ce acoperă necesităţile elevilor privind însuşirea cunoştinţelor necesare desfăşurării procesului de învăţământ.

Sălile de studiu, lectură şi laboratoarele asigură condiţii foarte bune pentru studiul individual al elevilor.

Pe lângă spaţiile destinate desfăşurării procesului de învăţământ s-a avut permanent în vedere îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale elevilor prin dezvoltarea şi modernizarea celorlalte spaţii administrative şi auxiliare ale şcolii.

Calculatoarele existente în cadrul laboratorului de informatică asigură însuşirea cunoştinţelor legate direct de informatică. Soft-ul educaţional care poate fi utilizat de elevi abordează atât probleme de cultură generală şi limbi străine, cât şi unele probleme de specialitate, prin efortul personalului didactic şi al elevilor. Existenţa accesului la Internet permite ca informaţia tehnică şi socială necesară elevilor să fie valorificată eficient în pregătirea personală.

Şcoala funcţionează cu un schimb, durata orei de curs/activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/activităţilor recreative fiind de 10 minute, respectiv 20 minute – pauza mare.

Şcoala este dotată cu aeronave şi motoare de aviaţie, armament de bord de aviaţie, muniţii, rachete şi sisteme de salvare, sisteme electromecanice şi automatizări de bord, radioelectronică de bord de aviaţie, radare de diferite game, sisteme de artilerie antiaeriană şi rachete sol-aer.

Asistenţă medicală permanentă: în cadrul şcolii aceasta este asigurată de un cabinet medical propriu, cu program permanent.

La fiecare clasă de elevi este desemnat un preşedinte al consiliului – diriginte competent care organizează şi conduce activităţile educative şi extracurriculare şi de consiliere ale clasei.

5.Traditii

     Juramântul militar depus de elevii anului I

juramant1juramant2

Activitatile desfasurate cu ocazia „Zilei Portilor Deschise”

portideschise

 

     Balul Bobocilor

balul-bobocilor

 

     Vizitele de documentare ale elevilor în institutiile militare de învatamânt ale celorlalte categorii de forte ale armatei

juramant2

 

     Vizitele de orientare scolara si profesionala ale elevilor Colegiilor Militare Liceale

orientare

 

     Participarea instructorilor la simularea admiterii în Scoala Militara de Maistri si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia”, organizata la Colegiile Militare Liceale de la Alba-Iulia, Breaza si Cîmpulung Moldovenesc.

participare-instructori

LEGAMÂNT DE CARIERA

Sunt  maistru militar format pentru deservirea tehnicii de lupta din dotare, pregatirea si perfectionarea tinerilor militari.

Sunt întotdeauna constient ca exploatarea si întretinerea la cele mai înalte standarde a tehnicii de lupta este principala mea responsabilitate, iar de functionarea ei corecta depinde viata camarazilor si subordonatilor mei.

Sunt convins ca educatia fiecarui subordonat este si atributia mea, iar prin exemplul personal îi voi conduce spre cele mai înalte standarde posibile.

Ma voi stradui sa fiu calm, întelegator si ferm. Voi lauda  meritele si voi încuraja ambitia. Voi încerca sa formez echipe de lupta sudate, care sa ma reprezinte .

Nu voi uita niciodata ca sunt responsabil în fata comandantilor si a sefilor mei pentru buna functionare a tehnicii, pentru moralul, disciplina si eficienta subordonatilor mei, iar performanta lor va fi imaginea mea .

Eforturile generatiilor de instructori si profesori militari, ale comandantilor, au fost rasplatite de-a lungul anilor cu absolventi eminenti care au adus onoare institutiei care i-a pregatit, aparatori de nadejde ai înaltimilor albastre ale patriei.