Bine ai venit! E-Mail: [email protected], Telefon: 0238-719107

Condiții de recrutare și admitere

I. CRITERII GENERALE DE RECRUTARE A CANDIDAŢILOR (valabile pentru maiştri militari şi subofiţeri)

Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească, cumulativ, candidatul care optează pentru profesia de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţămînt militar sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ;
 2. să fie declarat “apt medical”;
 3. să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate;
 4. să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că, după admiterea în instituţia de învăţământ militar, va renunţa la această calitate;
 5. să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
 6. să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 7. să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă este în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că, după admiterea în instituţia de învăţământ militar, va renunţa la această calitate;
 8. pentru candidate – să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate.

II.CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE A CANDIDAŢILOR:

 1. Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera directă a MAIŞTRILOR MILITARI în activitate sunt următoarele:
 • să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • să fie absolovenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat până la data concursului de admitere.
 1. Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera directă a SUBOFIŢERILOR în activitate sunt următoarele:
 • să aibă vârsta de cel mult 35 ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • să provină din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti ;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • să aibă cel puţin 2 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofiţerilor în activitate;
 • să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani  calificativul cel puţin „BUN”.

Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea pe filiera directă a SUBOFIŢERILOR  în activitate proveniţi din rândul civililor, din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naţionale (numai pentru Arma Aviaţie, specialitatea militară Aviaţie şi operatori (controlori) trafic aerian) sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de cel mult 35 ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 2. să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat până la data concursului de admitere;

Bază: Instrucţiuni privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României (M.30/2012)

Alte date de interes:

 • soldaţii şi gradaţii profesionişti declaraţi „admis ” la şcoala postliceală, pentru categoria subofiţeri – filiera directă, vor fi încadraţi conform fişelor anexă la statele de organizare, potrivit art.19 din MS.77/2012;
 • în perioada participării la selecţie şi admitere, soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate sunt consideraţi în misiune, conform art.52 din M.30/2012;
 • în perioada cât urmează cursul de formare, soldaţii şi gradaţii profesionişti care au beneficiat de compensaţie lunară pentru plata chiriei pierd acest drept (punct de vedere D.F.C.  nr. A-6013/2014, D.A.I. nr. A-29017/2014);
 • soldaţii şi gradaţii profesionişti pot candida pentru şcolile postliceale, categoria maiştri militari – filiera directă dacă îndeplinesc criteriile generale de la art. 12 şi criteriile specifice de la art. 16 (1) din  Instrucţiuni privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României (M.30/2012). În această situaţie aceştia nu beneficiază de prevederile art. 19 din MS.77/2012 ; în cazul în care va fi declarat „Admis” la instituţia de învăţământ la care a candidat, va renunţa la calitatea de soldat sau gradat profesionist prin demisie;

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DIN JUDEŢUL BUZĂU

 1. RECRUTAREA CANDIDAŢILOR (ULTIMA ZI DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDAT LA BIROUL INFORMARE-RECRUTARE BUZĂU) PÂNĂ LA DATA DE 05 MAI 2017.
 1. SELECŢIA CANDIDAŢILOR – 06 MARTIE-14 IULIE 2017, CONFORM PLANIFICĂRII CENTRULUI ZONAL DE SELECŢIE ŞI RECRUTARE BREAZA.
 1. ADMITEREA SE VA DESFĂŞURA ÎN PERIOADA:

 

PENTRU MAIŞTRI MILITARI:

 1. 06.08.2017, ORA 16.00 – 11.08.2017, ORA 12.00, SESIUNEA I;
 2. 03.09.2017 16.00 – 08.09.2017 12.00, SESIUNEA A II-A.

PENTRU SUBOFIŢERI:

 1. 08.08.2017, ORA 16.00 – 11.08.2017 ORA 12.00, SESIUNEA I;
 2. 05.09.2017, ORA 16.00 – 08.09.2017 ORA 12.00, SESIUNEA A II-A.

Candidaţii pot obţine detalii la sediul Biroului informare-recrutare Buzău, tel. 0238.720.620; 4349 534 .

Bază: RDE-ul Centrului Militar Judeţean Buzău din 24.02.2017

ÎN SPRIJINUL CANDIDAŢILOR CARE PROVIN DIN CELELALTE JUDEŢE ALE ŢĂRII :

Adresele şi numerele de telefon ale birourilor informare-recrutare

Judeţul sau sectorul Municipiului Bucureşti Adresa Biroului informare-recrutare Nr. telefon Centrul militar de care aparţine
BUCUREŞTI, Sectorul 1 Str.Căderea Bastiliei nr.13, Sector 1, Bucureşti 021.319.10.58 Centrul Militar Sector 1 Bucureşti
BUCUREŞTI, Sectorul 2 Str. Thomas Masaryk nr. 22, Sector 2, Bucureşti 021.211.38.13 Centrul Militar Sector 2 Bucureşti
BUCUREŞTI, Sectorul 3 B-dul. Nicolae Grigorescu nr.12, Sector 3, Bucureşti 021.324.23.09 Centrul Militar Sector 3 Bucureşti
BUCUREŞTI, Sectorul 4 Str. 11 Iunie nr.2, Sector 4, Bucureşti 021.336.78.20 Centrul Militar Zonal Bucureşti
BUCUREŞTI, Sectorul 5 Str. Panduri, nr. 24, Sector 5, Bucureşti 021.411.62.96 Centrul Militar Sector 5 Bucureşti
BUCUREŞTI, Sectorul 6 Str. Pompiliu Eliade nr. 4 bis, Sector 1, Bucureşti (Piaţa M. Kogălniceanu) 021.315.58.81 Centrul Militar Sector 6 Bucureşti
ALBA Str. Regina Maria, nr. 6, Alba Iulia 0258.812291 Centrul Militar Judeţean Alba
ARAD Str. Lucian Blaga nr.4-6, Arad 0257.28.24.47 Centrul Militar Judeţean Arad
ARGEŞ Str. Craiovei nr. 246A, Piteşti 0248.21.52.84 Centrul Militar Judeţean Argeş
BACĂU Str. Energiei nr.1, Bacău 0234.51.29.13/int.130 Centrul Militar Judeţean Bacău
BIHOR Str. Dunărea nr. 2, Oradea 0259.45.65.08 Centrul Militar Judeţean Bihor
BISTRIŢA-NĂSĂUD B-dul Republicii nr. 3-5, Bistriţa 0263.21.24.53 Centrul Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud
BOTOŞANI Str. Sucevei nr. 2, Botoşani Centrul Militar Judeţean Botoşani
BRAŞOV Str. Lungă nr. 231, Braşov 0268.51.04.68 Centrul Militar Zonal Braşov
BRĂILA Str. Împăratul Traian nr. 8, Brăila 0239.62.37.12 Centrul Militar Judeţean Brăila
BUZĂU Str. Unirii nr.140, Buzău 0238.72.06.20 Centrul Militar Judeţean Buzău
CARAŞ-SEVERIN Str. Sportului nr.4, Reşiţa 0255.21.48.24 Centrul Militar Judeţean Caraş-Severin
CĂLĂRAŞI Str. Prelungirea Muşeţelului nr. 10, Bl. J24, Călăraşi 0242.33.19.55 Centrul Militar Judeţean Călăraşi
CLUJ Calea Dorobanţilor nr. 8-10, Cluj Napoca 0264.43.29.18 Centrul Militar Zonal Cluj
CONSTANŢA Str. Mircea Cel Bătrân nr. 106, Constanţa 0241.61.98.70 Centrul Militar Zonal Constanţa
COVASNA Str. Kos Karoly nr. 3, Sfîntu Gheorghe 0267.35.10.29 Centrul Militar Judeţean Covasna
DÂMBOVIŢA Str. I.H. Rădulescu nr. 16, Târgovişte 0245.21.14.63 Centrul Militar Judeţean Dâmboviţa
DOLJ Str. General Dragalina nr. 60A, Craiova 0251.41.47.41 Centrul Militar Zonal Dolj
GALAŢI Str. Cerealelor nr.2, Galaţi 0236.49.70.31 Centrul Militar Judeţean Galaţi
GIURGIU B-dul Mihai Viteazul nr.4, Giurgiu 0246.21.67.20 Centrul Militar Judeţean Giurgiu
GORJ Str. Parâng nr.1, Târgu-Jiu 0253.21.55.63 Centrul Militar Judeţean Gorj
HARGHITA Str. Piaţa Cetăţii nr.1, Miercurea Ciuc 0266.31.16.20 Centrul Militar Judeţean Harghita
HUNEDOARA Piaţa Unirii nr.6, Deva 0254.21.13.04 Centrul Militar Judeţean Hunedoara

 

IALOMIŢA Str. Lacului nr. 6, Slobozia 0243.23.07.10 Centrul Militar Judeţean Ialomiţa
IAŞI Str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, Iaşi 0332.41.48.92 Centrul Militar Zonal Iaşi
ILFOV B-dul. Iuliu Maniu nr. 13, Sector 6, Bucureşti 021.411.31.41 Centrul Militar Judeţean Ilfov
MARAMUREŞ Str. Turnului nr 1, Baia Mare 0262.21.13.61 Centrul Militar Judeţean Maramureş
MEHEDINŢI B-dul Carol I nr.25, Drobeta-Turnu Severin 0252.31.77.02 Centrul Militar Judeţean Mehedinţi
MUREŞ Str. Rozelor nr.11, Târgu Mureş 0265.25.06.42 Centrul Militar Judeţean Mureş
NEAMŢ Str. Durăului nr. 9, Piatra-Neamţ 0233.21.38.86 Centrul Militar Judeţean Neamţ
OLT Str. Drăgăneşti nr.29, Slatina 0249.41.20.31 Centrul Militar Judeţean Olt
PRAHOVA Şoseaua Vestului nr.14-16, Ploieşti 0244.55.28.95 Centrul Militar Judeţean Prahova
SATU-MARE Str. Petofi Şandor nr. 47, Satu Mare 0261.71.47.39 Centrul Militar Judeţean Satu Mare
SĂLAJ Str Lt.col.Pretorian nr. 100, Zalău Centrul Militar Judeţean Sălaj
SIBIU Str. Nicolaus Olahus, nr.1ª, Sibiu 0269.24.47.12 Centrul Militar Judeţean Sibiu
SUCEAVA Str. Alexandru cel Bun nr. 45D, Suceava 0230.52.09.86 Centrul Militar Judeţean Suceava
TELEORMAN Str. Brâncoveanu nr.45, Alexandria 0247.31.74.50 Centrul Militar Judeţean Teleorman
TIMIŞ Piaţa Libertăţii nr.6, Timişoara, 0256.29.37.57 Centrul Militar Zonal Timiş
TULCEA Str. Babadag nr. 140, Tulcea 0240.53.34.99 Centrul Militar Judeţean Tulcea
VASLUI str. Ştefan cel Mare nr. 64, Vaslui 0235.31.53.09 Centrul Militar Judeţean Vaslui
VÂLCEA Str. Tudor Vladimirescu nr.29, Râmnicu-Vâlcea 0250.73.96.01 Centrul Militar Judeţean Vâlcea
VRANCEA Str. Cezar Bolliac nr.5-7, Focşani 0237.21.62.27 Centrul Militar Zonal Vrancea