Catedra de pregătire tehnico-ştiinţifică este unitatea structurală de bază a şcolii. Îşi desfăşoară activitatea sub conducerea locţiitorului comandantului. Ea organizează, conduce, controlează şi evaluează activităţi didactice pentru pregătirea fundamentală de specializare postliceală.

Conţinutul activităţilor a fost adaptat atât la cerinţele şi standardele naţionale în domeniul educaţional cât şi la cele europene, inclusiv cele cu specific militar din NATO.

Catedra pregătire tehnico-ştiinţifică asigură managementul disciplinelor pentru modulul de pregătire fundamentală de specializare postliceală astfel:

 • profilul mecanic (organe de maşini, mecanica tehnică şi mecanisme, bazele teoretice ale fenomenelor aerodinamice, teoria motoarelor, tehnologia asamblǎrii mecanice, Electrotehnică şi automatizări, Ştiinţe fundamentale, Dispozitive electronice discrete, Utilizarea tehnicii de calcul), specializarea:
  • aeronave şi motoare de aviaţie
  • armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de lansare
 • profilul electronic ( Electrotehnică şi automatizări, Ştiinţe fundamentale
  • Dispozitive electronice discrete, Utilizarea tehnicii de calcul, Electronică analogică, Tehnologii de fabricare a subansamblelor electronice măsurări electrice şi electronice) la specializările:
  • electromecanică şi automatizări de bord de aviaţie
  • radioelectronică de bord de aviaţie
  • artilerie antiaeriană şi rachete sol-aer
  • radiolocaţie

Structura catedrei tehnico-ştiinţifice:

 • laboratorul de informatică;
 • laboratorul de dispozitive, circuite şi semnale electronice;
 • laboratorul de electrotehnică şi maşini electrice;
 • laborator de mecanică şi mecanisme;
 • atelier de practică electronică;
 • atelier şcoală;
 • cabinet de sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului şi situaţii de urgenţă.

La sfârşitul modulului de pregătire fundamentală de specializare postliceală, elevii trebuie să aibă pregătirea de bază pentru abordarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor de profil şi specialitate

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia" este o instituţie de învăţământ postliceal destinată formării iniţiale a maiștrilor militari își a subofiţerilor.

Where we are

Certmil | BSDA

Centrul Tehnic Principal de răspuns la incidente de securitate cibernetică

Certmil

Black Sea Defense & Aerospace

BSDA

Informații contact

Informații de contact ale Şcolii Militare de Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene.
© 2013 WebMaster Team - All Rights Reserved |