BULETIN INFORMATIV

CUPRINZÂND INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
CE SE COMUNICA DIN OFICIU

ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 5 DIN LEGEA NR. 544/2001
PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

(Actualizat în data de 27.02.2009)

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA STATULUI MAJOR AL FORTELOR AERIENE

Statul Major al Fortelor Aeriene este organizat pe servicii, sectii, birouri si compartimente, corespunzator domeniilor de competenta.

În exercitarea conducerii, seful Statului Major al Fortelor Aeriene este sprijinit de:

 • loctiitorul sefului Statului Major al Fortelor Aeriene;
 • comandantul Componentei Operationale Aeriene;
 • seful Instructiei si Doctrinei;
 • seful Resurselor;
 • echipa de comanda.

La nivelul Statului Major al Fortelor Aeriene functioneaza:

 • Consiliul Militar;
 • Comitetul de standardizare si interoperabilitate;
 • Comisia pentru doctrine, manuale si regulamente militare;
 • Comisia de selectie pentru ofiteri, maistri militari si subofiteri;
 • Comisia de examinare a candidatilor la concursurile pentru angajarea personalului civil contractual;
 • Comisia pentru probleme sociale;
 • Comisia de heraldica;
 • Consiliul sportiv;
 • Consiliul de Onoare al ofiterilor;
 • Consiliul de Onoare al maistrilor militari si subofiterilor;
 • Comisia pentru analizarea contestatiilor;
 • Comitetul de securitate si sanatate în munca;
 • Comisia pentru sprijinul familiilor cadrelor militare aflate în misiuni în afara teritoriului statului român;
 • Comisia pentru organizarea funeraliilor cu onoruri militare si monitorizarea primirii la timp a drepturilor de urmas.

Principalele atributii ale Statului Major al Fortelor Aeriene, corespunzator domeniilor de competenta, sunt:

– În domeniul managementului instruirii, elaborarii doctrinelor manualelor si actelor normative specifice:

 • planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, controlul si evaluarea exercitiilor, instructiei si învatamântului;
 • planificarea, coordonarea si monitorizarea operationalizarii structurilor;
 • planificarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de elaborare a doctrinelor, manualelor si a actelor normative specifice;
 • planificarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de acceptare si implementare a standardelor NATO si UE;
 • participarea la exercitarea managementului strategic al spatiului aerian si coordonarea aplicarii reglementarilor privind navigatia aeriana;
 • planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, controlul si evaluarea activitatilor pe linia NBC si geniu;
 • elaborarea si valorificarea lectiilor învatate rezultate din exercitii si din participarea Fortelor Aeriene la rezolvarea crizelor si conflictelor armate.

– În domeniul managementului resurselor:

 • elaborarea propunerilor privind realizarea structurii organizatorice;
 • gestionarea carierei militare si a dezvoltarii profesionale a personalului;
 • elaborarea conceptiei de înzestrare;
 • planificarea, coordonarea si monitorizarea achizitiilor publice;
 • planificarea, coordonarea, controlul si evaluarea aprovizionarii si mentenantei;
 • planificarea, organizarea, coordonarea si controlul activitatii de reparatii si întretinerea cazarmilor si infrastructurilor;
 • coordonarea protectiei muncii, mediului, supravegherii tehnice si metrologiei legale;
 • planificarea, coordonarea, controlul si evaluarea resurselor de comunicatii si informatica, precum si a asistentei tehnice terestre de navigatie aeriana.

– În domeniul Comenzii – Controlului, prin Componenta Operationala Aeriana:

 • executarea supravegherii si controlului spatiului aerian din zona de responsabilitate;
 • exercitarea controlului operational asupra fortelor operationalizate (fortelor si mijloacelor din Serviciul de Lupta);
 • asigurarea managementului traficului aerian operational si al spatiului aerian, în strânsa cooperare cu structurile civile de profil;
 • asigurarea cooperarii cu componentele operationale ale celorlalte categorii de forte ale armatei, cu structurile de Protectie Civila si ale Politiei de Frontiera, din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • monitorizarea actiunilor fortelor aeriene participante la operatii de stabilitate si sprijin, în teatrele de operatii.

– În celelalte domenii:

 • planificarea, coordonarea si monitorizarea integrarii;
 • planificarea si coordonarea activitatilor de prevenire a evenimentelor de aviatie, raportarea si investigarea acestora, evaluarea sigurantei aeriene;
 • planificarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor militare internationale;
 • programarea si bugetarea activitatilor;
 • coordonarea executarii operatiunilor de contabilitate si monitorizarea executiei bugetare;
 • planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul activitatilor pe linia securitatii fizice si a protectiei informatiilor clasificate;
 • coordonarea activitatilor de consiliere privind maistrii militari si subofiterii;
 • planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul asigurarii medicale;
 • executarea/coordonarea activitatilor de consiliere juridica;
 • planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul activitatilor de relatiilor publice;
 • planificarea, organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de secretariat;
 • planificarea, organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de asistenta religioasa.

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA STATULUI MAJOR AL FORTELOR AERIENE (S.M.F.A.)

 • Legea nr.346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii;
 • Doctrina Fortelor Aeriene – 2000, aprobata de seful Statului Major General, nr. SMG 88 din 24.10.2000;
 • Ordonanta de Guvern nr. 29/1997 privind Codul Aerian al României, modificata si completata prin Legea nr. 399/2005;
 • Legea nr. 35/1990 privind statutul personalului aeronautic din aviatia militara a României.

BUGETUL FORTELOR AERIENE

Bugetul Statului Major al Fortelor Aeriene: în conformitate cu bugetul Ministerului Apararii Nationale/2009, sectiunea Forte Aeriene.
Surse financiare: bugetul de stat si venituri proprii.

PROGRAME SI STRATEGII PROPRII

Programul de constituire, modernizare si pregatire a Fortelor Aeriene denumit si Programul Major Forte Aeriene reprezinta principalul document de programare si planificare bugetara pe baza caruia se estimeaza nevoia de finantare pe termen mediu si se elaboreaza bugetul Fortelor Aeriene pentru anul urmator.

Programul Major Forte Aeriene este elaborat pe o perioada de 6 ani si este structurat pe 6 subprograme, referitoare la:

 • Statul Major al Fortelor Aeriene;
 • Fortele sub comanda NATO;
 • Fortele la dispozitia NATO;
 • Alte forte pentru NATO/initiative regionale;
 • Generare capabilitati;
 • Alte structuri.

Pentru fiecare din cele 6 subprograme sunt stabilite obiectivele, dinamica structurii de forte si de personal, termenele de realizare a obiectivelor asumate fata de NATO, capacitatea operationala a fortelor, investitiile în infrastructura, costurile activitatilor internationale, stocurile, tehnica si materiale excedentare, precum si înzestrarea cu sisteme si echipamente militare.
Programele de înzestrare fac parte integranta din Programul Major Forte Aeriene si contin date despre proiectia alocatiilor bugetare pentru înzestrarea cu sisteme de armament si munitie, precum si cu echipamente militare.

Programele de achizitii în derulare sunt:

   1. Sistem de cercetare prin radiolocatie tridimensional, pentru descoperirea tintelor la înaltimi mici si medii GAP-FILLER. Perioada derularii contractului: 2000-2010;
   2. Sistem de cercetare prin radiolocatie tridimensional FPS-117. Perioada derularii contractului: 1999-2010;
   3. Sisteme de identificare prin radiolocatie amic-inamic IFF-DIALOG. Perioada derularii contractului: 1999-2010;
   4. Modernizare avion C-130. Perioada derularii contractului: 2004-2012;
   5. Sistem de Comanda Control Aerian National. Perioada derularii contractului: 2000-2009;
   6. Sistem de rachete sol-aer cu bataie medie HAWK-XXI. Perioada derularii contractului: 2004-2014;
   7. Implementare capabilitati Force Goals. Perioada derularii contractului: 2005-2015;
   8. Avion de transport scurt-mediu curier. Perioada derularii contractului: 2007-2012;
  9. Modernizare elicoptere de transport si MEDEVAC. Perioada derularii contractului: 2004-2010.

Programe de achizitii propuse a se initia în 2009:

   1. Sistem integrat de aparare antiaeriana cu bataie mica si foarte mica (SHORAD/VSHORAD);
   2. Avion de lupta multirol;
   3. Avion de transport personal de conducere si stat major;
   4. Autoturisme de teren blindate si neblindate;
  5. Platforme de transport multifunctionale.

Programe de achizitii în perspectiva:

   1. Sistem de rachete cu bataie mare (HSAM). Perioada derularii contractului: dupa 2009;
   2. Avion de scoala. Perioada derularii contractului: dupa 2015;
  3. Sistem de razboi electronic. Perioada derularii contractului: dupa 2015.

Programul de reabilitare si modernizare a infrastructurii Fortelor Aeriene în perioada 2008-2013, integranta a Programului Major Forte Aeriene, reprezinta principalul document de prioritizare a alocarii resurselor bugetare în vederea realizarii obiectivelor de infrastructura propuse pe termen scurt, mediu si lung.
Scopul programului îl constituie realizarea la nivelul Fortelor Aeriene a unei compatibilitati reale între planificarea activitatilor de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii si proiectia bugetara prevazuta pentru perioada 2008-2013.
Acest program reprezinta 2% din bugetul Fortelor Aeriene, destinat pentru realizarea urmatoarelor obiective:

   1. Extinderea si modernizarea pistelor de decolare-aterizare;
   2. Realizarea de hangare pentru noile tipuri de aeronave care vor intra în înzestrare în perioada urmatoare;
   3. Extinderea platformelor pentru aeronave grele;
   4. Refacerea si modernizarea infrastructurii destinate sistemelor de aparare aeriana cu baza la sol;
   5. Adaptarea infrastructurii de aerodrom la cerintele avionului multirol;
  6. Refacerea si modernizarea infrastructurii destinate mijloacelor de cercetare prin radiolocatie.

LISTA DOCUMENTELOR ELABORATE / GESTIONATE

   1. Norme privind închirierea sau transferul unor imobile, sau parti din acestea, disponibile, aflate în administrarea Statului Major al Fortelor Aeriene;
   2. Situatia cazarmilor propuse pentru valorificare aflate în folosinta Statului Major al Fortelor Aeriene;
   3. Situatia cazarmilor predate din administrarea Statului Major al Fortelor Aeriene;
   4. Dispozitia sefului SMFA privind managementul resurselor umane în Fortele Aeriene;
   5. Programul Major Forte Aeriene: Programul de constituire, modernizare si pregatire a Fortelor Aeriene;
   6. Programul de reabilitare si modernizare a infrastructurii Fortelor Aeriene în perioada 2008-2013;
   7. Programele de înzestrare cu sisteme si echipamente militare;
   8. Conceptia de formare si dezvoltare a personalului militar din Fortele Aeriene;
   9. Ordinul/precizarile privind instructia si exercitiile în Fortele Aeriene;
   10. Planul cu principalele activitati ale Statului Major al Fortelor Aeriene;
  11. Raport privind accesul la informatiile de interes public.

MODALITATEA DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR ADMINISTRATIVE

Împotriva refuzului explicit sau tacit de a furniza informatii de interes public se poate depune reclamatie administrativa în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului de catre persoana lezata.

Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, la esaloanele la care exista compartimente sau personal cu activitatea de relatii publice numit pe functie, se constituie comisii de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatia de interes public.

Comisia de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public are urmatoarele responsabilitati:

a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b) efectueaza cercetarea administrativa;
c) stabileste daca reclamatia persoanei privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este întemeiata;
d) în cazul în care reclamatia este întemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate;
e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului în termen de 15 zile de la înregistrarea reclamatiei, conform anexei nr.15.

Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul unitatii militare unde a depus reclamatia.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene "Traian Vuia" este o instituţie de învăţământ postliceal destinată formării iniţiale a maiștrilor militari își a subofiţerilor.

Where we are

Certmil | BSDA

Centrul Tehnic Principal de răspuns la incidente de securitate cibernetică

Certmil

Black Sea Defense & Aerospace

BSDA

Informații contact

Informații de contact ale Şcolii Militare de Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene.
© 2013 WebMaster Team - All Rights Reserved |